امروز دقیقا 12 ساعت از خونه بیرون بودم.6:30 صبح تا 6:30 عصر

صبح که خانه سالمندان بودم بعدشم با دوستان دبیرستان رفتیم بیرون و الان دارم از خستگی می میرم.

فردا هم قراره بریم سفر.

خدا به خیر کنه ان شاالله