یک عدد استاد عزیز داریم....قبلا روانشناسی فیزولوژیک باهاشون داشتیم این ترم یادگیری.
یعنی انقدر بد درس میدن که خدا میدونه.واقعا نمیدونم چطوریه که رئیس گروه روانشناسی بالینی هم هستن.یعنی من یه چیزی میگم یه چیزی می شنوید.
فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجعه هستن.فاجعه