روان سنجی

این درسو با استادی داریم که خیلی خفنه.واقعا استاد خوبه ولی اخلاق نداره.یعنی تا الان که سه تا درس داشتیم باهاش نداشت.امروز قبل از شروع کلاس همه نشسته بودیم و غر می زدیم که دوباره باید تحملش کنیم وفلان وفلان.استاد اومدن.یعنی انگار 

بردن اپلیکشن اخلاق و شوخ طبعی روشون نصب کردن!از این رو به این رو شده بودن.انقدر متفاوت که من بعد از پنج ترم از درس و کلاس لذت بردم.

آخه چی کم میشه از استادا وقتی خوش اخلاق هستن؟پ.ن:طنین کوهستان، و کوهستان طنین انداخت و هر ترجمه دیگه ای که از کتاب سوم خالد حسینی کردند.آقا خیلی خوبه کتاب.یعنی مثل مثنوی میمونه.از بابت تعداد داستان ها میگم.البته

یه ذره طولانیه ولی خب خیلی چیزهارو مطرح میکنه.اگه دوتا کتاب قبلی بیشتر داستان بود این کتاب بیشتر آسیبه.خیلی غصه دار بود البته.منو میگی...اشکم در اومد آخر کتاب