واقعا انتظار خیلی لعنتیه.دوست دارم الان هوشیاریم به صفر برسه و  وقتی رتبه ها اومد برگردم و ببینم چه گلی به سر خودم زدم.بست و چهار ساعت هم تحمل ندارم.

مخصوصا که فردا هم ورزش دارم هم وقت دندون پزشکی هم قراره مهمون برامون بیاد...فردا روز ایده آلی برای اومدن رتبه نیست.


راجع به دندون پزشک عزیزم حتما باید بنویسم اینجا.

راجع به عینک هم

و خون

چقدر پزشکی شد.