یک هفته از حداکثر زمانی که گفتن رتبه ها رو میدن میگذره.همون موقع گفتن تا یه هفته دیگه حتما میدیم ولی خب دیگه چطوری اعتماد کنیم؟این حرفشون هم دو روز دیگه تاریخ انقضاشه و من چشمم آب نمخوره...نمیدن و میگن ده روز دیگه

یه جوری اعلام نمیکنن انگار امسال قرار نبوده کنکور برگذار بشه یهویی گرفتن!میگن رتبهه ا آماده است ولی ظرفیت دانشگاه ها مشخص نیست...الان وقت مشخص کردن ظرفیته آخه؟


مشخصا این یه درصد کوچیک از بی برنامگی های موجود در کشوره ولی بد رفته رو اعصاب من.


میترسم مثل پارسال بشه که موقع ثبتنام دانشگاه های وزارت علوم برسه و سرنوشت بهداشت نا معلوم باشه و بچه ها سرگردون بمونن