یکی از قدیمی ترین و عزیز ترین دوستام رفت کانادا.

همیشه میگفت میخواد بره و برنامه ریزی هم داشت براش ولی خب خیلی واقعی نبود برام تا اینکه پیام داد هفته دیگه دارم میرم و بیا یه قرار بذاریم برای خداحافظی.


با دل گرفته از ندیدنش و خوشحال برای موفقیتش و آینده ای احتمالا بهتر بعد از چند ساعت حرف زدن بالاخره خداحافظی کردیم و رفت.هعی...