موهامو قرمز کردم.البته نه کلش رو فقط پایینش رو ...خیلی دوست داشتم همه اش رو قرمز کنم اما از خانواده تا خود آرایشگر همه مخالف بودن.حالا فعلا راضی هستم تا ببینیم بعدا چی میشه


نتیجه علوم اومده و بالینی پردیس شیراز قبول شدم .نتیجه بهداشت خدا می دونه کی بیاد و بین روزانه و پردیس برای من فقط 3 نفر فاصله است!فقط سه نفر اگر برن شهر خودشون یا برن وزارت علوم من روزانه قبول میشم.دلم برای شیراز موندن قیلی ویلی میره.لیسانس که تهران بودم.از اول هم برای ارشد برای تهران خوندم ولی الان که شیراز قبول شدم و یکسال هم خونه بودن... اینجا موندن خیلی وسوسه برانگیز شده.چون فرصت کار کردن هست و جمع معرکه ای که میشناسم رو هیچ جای دیگه نمیشه پیدا کرد.از طرفی میگم دوساله زود تموم میشه و با علم بیشتری برمیگردم و مفید تر هستم و خب تهرانم آدمهای بی نظیری رو میشناسم که دلمم براشون خیلی تنگ شده...عجب وضعی


خیلی تنبلانه می نویسم.نمیدونم چرا


اسپانیایی رو هم که مشتاقانه شروع کردم هی یادم میره بخونم گرچه هنوز بسیار دوسش دارم.