هفته آخرمه که خونه ام.کمتر از ترم های پیش ناراحت رفتن هستم.حتی می تونم بگم یه ذره مشتاقم.مشتاق بچه های مدرسه ام و سریالهای دانلودیم.دلم تنگ خونه میشه بسیار زیاد مثل همیشه
هفته آخری هست که میرم سرای سالمندان.ان شاالله بتونم بهترین استفاده رو از سه روز باقی مانده بکنم.
تو این دو هفته ای که بودم کلی از دوستای مدرسه و اقوام و آدمای دوست داشتنی (گاهی غیر دوست داشتنی حتی)رو دیدم.فقط دوتا از دوستام مونده ان و البته خرید رفتن با مامان جان و خواهر جانم.